Küçük ofisler veya çalışma grupları için kaliteli, tek fonksiyonlu renkli yazıcılar.